Dôležité termíny - Právo bez hraníc

Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Právo bez hraníc
Prejsť na obsah

Dôležité termíny

Termín  prihlasovania: na konferenciu  je  možné sa prihlásiť najneskôr do  31.03.2023, a to prostredníctvom registračného formuláru

Úhrada konferenčného poplatku: najneskôr do 31.03.2023

Odovzdanie príspevkov: najneskôr do 30.04.2023

Konferencia: 27.04.2023
       
© Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2023
Návrat na obsah