Odovzdávanie príspevkov - Právo bez hraníc

Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Právo bez hraníc
Prejsť na obsah

Odovzdávanie príspevkov

Pokyny pre autorov:
Príspevok je potrebné písať v predpísanej šablóne.

Príspevky zasielajte na adresu: eva.bernikova@student.upjs.sk
© Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2023
Návrat na obsah