Registračný systém - Právo bez hraníc

Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Právo bez hraníc
Prejsť na obsah

Registračný systém

Prihlásenie: do 31.03.2023

Prihlasovanie je možné výlučne cez nasledujúci formulár

Na základe registrácie Vám bude vystavená faktúra.

Ak sa prihlasujete ako právnická osoba,
je potrebné súčasne s registráciou zadávať aj fakturačné údaje školy/organizácie.


fyzická osoba                právnická osoba
© Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2023
Návrat na obsah