Výbory - Právo bez hraníc

Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Právo bez hraníc
Prejsť na obsah

Výbory

Vedecký výbor konferencie:
doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD.
doc. JUDr. Tibor Seman, PhD.
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Organizačný výbor konferencie:
JUDr. Lukáš Jančát
JUDr. Diana Repiščáková
Mgr. Eva Bemíková
Mgr. Dominika Pisarčíková

Kontaktná osoba:
Mgr. Eva Berníková
eva.bernikova@student.upjs.sk
© Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2023
Návrat na obsah